Монографија Документи огледала прошлости осветљава догађаје и људе који су значајно утицали на културну историју Срба, под јаким моћима староседелачке интелектуалне мисли, с комплексним утицајима који су долазили од цивилизацијског напретка и новостворених европских вредности током 19. и 20. века.
    Осврт на догађаје и људе, а тиме и разумевање околности под којима су настали фрагменти животописа, историјског, културолошког и политичког, ослања се на обележје развоја, одликом непрестаног [све време и данас] стајалишта на размеђи култура Запада и Истока [Оријента]. У контексту реалија, које долазе од одабира фактографије и проучавајући имагинацију ствараности насталу на миметичким узорима, која је током времена постала део традиције, гледишта су се развила и шире од приказа стваралаштва, подухвата ликова романтизма и савремених научника, књижевника, вајара...  
    У структури студија један сегмент је изведен на ниво историјског времена, линеарно, укрштањем с митским обрасцима и реалистичним призорима. Отуда књига има за кредо огледала прошлости, јер видљивост неких слојева у структури историјског времена су под слабим светлом, или су призматичног изгледа. У извесној мери истраживања иду ка тим трептајима, дајући значаја бескрајности.


Садржај:

  • Стабло космоса у митологији Срба
  • Документи огледала прошлости
  • Историк Пантелија Панта Срећковић – приповедач и драмски писац
  • Историчар опште и националне историје Драгољуб Живојиновић
  • Говор поезије Војислава Ђурића
  • Домановић у своме времену и данас
  • Димитрије Вученов по други пут у Шумадији
  • Студије Душана Јовића о говорима Раче и околине
  • Културолошка слика Цариградског друма у 19. веку у путописима странаца