Поезија и проза

Познати италијански књижевни часопис „Ла Вализа” из Барија објавио је у двоброју 47-48, децембра 1997, песме Малише Станојевића са кратком биографијом и фотографијом. Објављено је седам песама: Il libro sarà distrutto /Књига ће бити уништена/;  La taumaturgia dei cieli serbi /Чудотворство сербских небеса/; I cani della guerra piangono nel paradiso /Пси рата плачу у рају/: I frutti del ciliegio bianco /Плодови беле трешње/ L'immagine dell'angelo bianco /Слика белог анђела; L'agonia del cosmo /Агонија космоса/ и песму у прози без наслова, у избору и преводу књижевника Драгана Мраовића (сталног члана редакције из тадашње Југославије). 

Приповест 
За сламку крви 
[Имагинација историје војника Радомира,
у знак сећања на претке, страдање у Великом рату,
на шпанску грозницу и на велики број празних гробова.
Новембар 2018, март 2019. године]