Владимир Мирковић је један од оних стваралаца који у дрвету проналази линије које творе уметничко дело примењљиво у хришћанској религији.
Мирковић у овом материјалу који је структурално увек нов, неједнаке тврдоће и боје, урезује нове линије и у дослуху са изразом који је творен од природе, ствара свој уметнички израз. Ово преиначење једне од природе створене лепоте у другу која тежи да се допадне оку представља ликовни дуборезачки рад и код овог уметника чини основу његовох трагалаштва и напора који је очитује у свакој урезаној линији.