„Анали” Филолошког факултета у Београду посветили су 2011. године свеску посвећену Ратку Нешковићу (Доњи Статовац 1941 – Београд 2009).

Проф. др Ратко Нешковић је радио као средњошколски професор филозофије, социологије, логике и психологије у Првој београдској гимназији, а од 1974. године је на Филолошком факултету Универзитета у Београду у свим звањима. У звање редовног професора изабран је 1988. године. Предавао је  Основе марксизма и самоуправног социјализма, Филозофске основе марксизма и Увод у филозофију. Био је главни уредник Гледишта, члан редакције Књижевних новина, одговорни уредник Марксистичке мисли. Студије и чланке је објављивао у часописима: Социјализам, Култура, Гледишта, Марксистичке  теме, Наше теме, Стварање, Преглед, Социологија, Трећи програм. Аутор је значајних књига, које им својим насловима назначавају обимну грађу коју је Нешковић проучавао: Филозофија и истинска заједница: филозофске основе марксизма (седам издања у периоду 1982-1994.), Средњовековна филозофија (два издања: 2000 и 2004), Ренесансна филозофија: experimentum media etatis (2009).