Press clipping

Не дешава се често да овдашња књижевнонаучна продукција понуди ис-
траживање у ком се огледа такав диверзитет тема и проблема - а затим и ме-
тодолошких приступа истима -као што је то случај са књигом Читање поезије
Малише Станојевића. У светлу досадашње Станојевићеве библиографије, коју,
између осталог, чине поетски и прозни наслови, теоријски чланци, књижевнои-
сторијски и културноисторијски огледи, најрецентнија његова стручна моногра-
фија, публикована у склопу вишеструко занимљиве библиотеке Црвена линија
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, превасходно се поима као још
један прилог дивергентним професионалним усмерењима аутора.

„ПУТ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ” [ДРУГО ИЗДАЊЕ 2021/// СКЗ, Београд, је обновила издање књиге „Пут српске књижевности” Јована Деретића. Прво издање је објављено 1996. године. Тада сам објавио приказ књиге у часопису „Књижевност и језик” — [можда је] вредно прочитати …

Драган Цоха (1955-2018) био је српски акдемски графичар. Рођен је у Пожарвцу. Дипломирао на Академији ликовних уметности у Београду - одсек графике у класи професора Бошка Карановића, код кога је и магистрирао 1981. године. Чалн УЛУС-а и Друштва ликовних уметника Штутгарта. Запослен на Факултету ликовних уметности у Беогарду, у Центру за графику и визуелна истраживања.

Богатом стваралаштву и  уметничком мозаику, Ранко Крстајић, песник, прозаиста и сликар, додаје још једно дело, роман „Узалудна лепота”. Комплексно и с великом пажњом композиционо уређено, приповедање у овом роману  јесте уланчана схема структуре прозе,  која се бави суштином уметности и естетике. Ово дефинисање намеће се, пре свега, због сложености Крстајићевих прозних фрагмената, који се смењују и измичу познатим теоријама о настанку књижевног дела, а у исти мах се учвршћују постулатима романа као жанра.

еСтварност, Аранђеловац, из пера Драгољуба Јанојлића, известила је 4. новембра 2019. године своје читаоце о предавању „Поетски и сликарски портрети Ђуре Јакшића” поводом дана Средње школе „Ђура Јакшић”. 
Из пера новинара Драгољуба Јанојлића, читаоци часописа еСТВАРНОСТ, Аранђеловац, пропратили су традиционалну манифестацију ПОД ОРАХОМ”, која је одржана на дан Преображења, 19. августа 2019. године.